Ons Reglement

 • De step Elfstedentocht is een toertocht en geen wedstrijd.
 • De wielmaat is 12,5”. Grotere wielen en speciale steps, ingericht voor het vervoer van meer dan een persoon, zijn van deelname uitgesloten.
 • De deelnemer is verplicht een helm te dragen tijdens de tocht.
 • Deelnemers dienen op de dag van de tocht de 16-jarige leeftijd te hebben bereikt.
 • Iedere stepper dient de gehele tocht op eigen kracht en reglementaire wijze te volbrengen.
 • Voor het nachtelijke deel van de tocht is verlichting op de step verplicht.
 • Het dragen van een reflecterend hesje / reflecterende kleding wordt voor het nachtelijke deel van de tocht geadviseerd.
 • Geluidsinstallaties op de volgauto ’s zijn tot 13:00h niet toegestaan. Let wel er mag na dit tijdstip ook geen geluidsoverlast veroorzaakt worden.
 • Het is verplicht tot Dokkum onder autobegeleiding van de organisatie te blijven rijden.
 • Vanaf Dokkum mogen een beperkt aantal begeleidingsvoertuigen meerijden, zij dienen herkenbaar te zijn d.m.v. door de organisatie beschikbaar gestelde tekens.
 • Deelnemers worden geacht de route te kennen, zij die niet de juiste route hebben afgelegd en/of zich niet aan de regels hebben gehouden kunnen worden gediskwalificeerd! De organisatie heeft het recht in dringende gevallen en behouden toestemming van de overheid de route te wijzigen.
 • Langs de route zal een voldoende aantal vrijwilligers de gevaarlijke punten herkenbaar maken en de route aangeven.
 • De stepper(s) en/of begeleider(s) rijden voor eigen risico. Zij zijn persoonlijk aansprakelijk voor alle schaden, die door hun toedoen, nalatigheid of onvoorzichtigheid worden veroorzaakt.
 • De stepper(s) en/of begeleider(s) dienen verzekerd te zijn tegen persoonlijke wettelijke aansprakelijkheid.
 • De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, verlies of diefstal van goederen waarvan de stepper(s) en/of begeleider(s) het slachtoffer worden.
 • De stepper(s) en/of begeleider(s) dienen de verkeersregels in acht te nemen. Er mogen dus geen auto’s op het fietspad..
 • De stepper(s) en/of begeleider(s) dienen de aanwijzingen van politie en organisatie direct op te volgen. Bij het niet opvolgen van deze aanwijzingen kan de startkaart door de organisatie worden ingenomen. Ook wanneer de begeleiding van de stepper(s) de aanwijzingen niet opvolgen kan de startkaart van de betrokken deelnemer(s) worden ingenomen.
 • In Dokkum, Bolsward en Oudemirdum zijn tijdcontroles.
 • Steppers die niet redelijkerwijze binnen de gestelde tijdslimieten door of aan kunnen komen, kunnen door de organisatie uit de toertocht genomen worden, er zullen dan geen stempels meer afgegeven worden, verder gaan geschiedt dan buiten de verantwoording van de organisatie.
 • Er kunnen onderweg geheime controleposten zijn.
 • Op de controleposten dient iedere deelnemer persoonlijk de startkaart te laten stempelen.
 • Er is geen restitutie van inschrijfgeld mogelijk.
 • Het bestuur behoudt zich het recht voor de tocht af te gelasten of vroegtijdig te beëindigen, wanneer weersomstandigheden, calamiteiten, de openbare orde, veiligheid van de deelnemers en publiek of andere zwaarwegende omstandigheden daartoe aanleiding geven. Er bestaat in dat geval geen recht op restitutie van inschrijfgeld of vergoeding van schade en kosten.
 • Deelnemer verklaart:
  • Kennis te hebben genomen van dit reglement en zich daaraan te houden.
  • Voor het volbrengen van de toertocht voldoende gezond en getraind te zijn.
  • Over deugdelijk materiaal te beschikken.
  • Akkoord te gaan met gebruik van foto- en filmmateriaal ten behoeve van promotionele doeleinden.
  • Door je in te schrijven heb je afgezien van je portretrechten.
 • Deelname aan de tocht houdt in dat men akkoord gaat met het reglement.
 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.