Categorieën
Nieuws

Nieuwsbrief november 2019

Beste steppers, Zoals jullie zelf ongetwijfeld hebben gemerkt, is de animo voor de stepelfstedentocht de afgelopen jaren enorm toegenomen. Na de 34e tocht, of eigenlijk daarvoor al, zijn wij als bestuur gaan nadenken over hoe we op een verantwoorde manier meer steppers mee kunnen nemen op onze reis langs de elfsteden. De eerste stap was […]

Categorieën
Nieuws

BSV in actie voor woonhuis september

Op zondag 16 september a.s. organiseert de Bolswarder Step Vereniging een sponsor step-/fietstocht voor woonhuis september op de Arumerweg 53 in Witmarsum. De twee afstanden van respectievelijk 45 en 75 kilometer zullen worden uitgepijld. Met hartelijke dank aan RTC rally uit Sneek voor het beschikbaar stellen van de pijlen, die normaliter voor de elfmerentocht worden […]

Categorieën
Nieuws

Actie voor september

De Bolswarder Step Vereniging zal op zondag 16 september een sponsor step-/fietstocht organiseren voor woonhuis september in Witmarsum. In het woonhuis van september wonen ouderen met geheugenproblemen. Ouderen die door hun ziekte niet meer thuis kunnen wonen en niet meer in staat zijn voor zichzelf te zorgen. Deze groep is kwetsbaar en verdient warme en […]