Categorieën
Nieuws

BSV in actie voor woonhuis september

Op zondag 16 september a.s. organiseert de Bolswarder Step Vereniging een sponsor step-/fietstocht voor woonhuis september op de Arumerweg 53 in Witmarsum.

De twee afstanden van respectievelijk 45 en 75 kilometer zullen worden uitgepijld. Met hartelijke dank aan RTC rally uit Sneek voor het beschikbaar stellen van de pijlen, die normaliter voor de elfmerentocht worden gebruikt.

De te volgen borden zijn dus geel en hebben een rode pijl. In Makkum zal een splitsing zijn van de beide afstanden. Op de splitsing geeft de blauwe pijl de 75 km en de gele de 45 km route aan. Tevens is er een gpx bestand beschikbaar van beide routes. Mocht u deze bestanden willen ontvangen, mail dan naar stepelfsteden@gmail.com zodat wij u de bestanden kunnen toe sturen.

Start 75 kilometer van 10.00 uur tot 12.00 uur.
Start 45 kilometer van 11.00 uur tot 13.00 uur.
Kosten: €5,00

Onderweg zijn twee stempelposten ingericht. In Workum (voor beide afstanden) wordt er gestempeld in eetcafé “De Witte Herbergh” en in Herbaijum (75 km route) in het “oan’t moarn café”.

Er is geen wielmaat restrictie en stephuur (€10,- p/s) is mogelijk voor deze tocht!

Tevens is er de mogelijkheid om een stepclinic te volgen en kan er meegedaan worden aan het snuffelsteppen, een verassingstocht van  ca. 10 km.  Zie hiervoor ook ons eerder nieuwsbericht.