Categorieën
Nieuws

Actie voor september

De Bolswarder Step Vereniging zal op zondag 16 september een sponsor step-/fietstocht organiseren voor woonhuis september in Witmarsum.

In het woonhuis van september wonen ouderen met geheugenproblemen. Ouderen die door hun ziekte niet meer thuis kunnen wonen en niet meer in staat zijn voor zichzelf te zorgen. Deze groep is kwetsbaar en verdient warme en liefdevolle zorg. Hun wereld wordt kleiner en ze vergeten meer en meer.

Een duo fiets is een heel mooi middel om 1 op 1 met een bewoner op een veilige manier naar buiten te gaan. Bewegen en genieten van de mooie natuur en omgeving. “Gewoon” lekker er op uit, de mogelijkheid om familie te bezoeken, even een andere omgeving, beweging, persoonlijke aandacht en het stimuleren van alle zintuigen. Voor velen zo gewoon, maar voor een bewoner van september heel bijzonder.

Met andere woorden: Een duo fiets zorgt er voor dat de bewoners sociale contacten ook buiten het woonhuis kunnen onderhouden.

Programma:

Datum: 16 september 2018
Plaats:  Witmarsum.
Adres:  Arumerweg 53

Step-/fietstocht (45-75 km)
Start 45 kilometer van 11.00 uur tot 13.00 uur.
Start 75 kilometer van 10.00 uur tot 12.00 uur.
Kosten: €5,00

Er is geen wielmaat restrictie en stephuur (€10,- p/s) is mogelijk voor deze tocht!

Stepclinic (voor jeugd en volwassenen vanaf 12 jaar)
1e van 10.00 uur tot 11.00 uur
2e van 12.00 uur tot 13.00 uur.
Kosten: €2,00

Snuffelsteppen (10 km)
Start 10 kilometer om 13.00 uur.
Kosten: €3,00

Alle opbrengsten komen 100% ten goede aan de duofiets voor Wonen bij September.

Omdat we graag een indicatie willen hebben hoeveel mensen er gaan komen vragen we jullie om je (vrijblijvend) op te geven via stepelfsteden@gmail.com. Mocht er vragen zijn, of wil je graag een step huren? Dan kun je ons dat ook via de mail kenbaar maken.

Kun je niet wachten met sponsoren?

Met de omschrijving “duo fiets” is op NL34INGB0007224162 t.n.v. September Witmarsum jouw gift van harte welkom.