Categorieën
Nieuws

Update SR13 actie

Nog een kleine week en dan is het zover. Steppen voor “Het Glazenhuis”. Bij het maken van deze update hebben zich ruim 40 deelnemers gemeld om de sportieve uitdaging aan te gaan om op 23 december van Bolsward naar Leeuwarden te steppen. Er zijn nog steps en dus plaatsen beschikbaar!

Voor degene die zich al hebben opgegeven, of na het lezen van onderstaande zich alsnog opgeven, het volgende:

  • Het verzamelpunt voor vertrek is Hotel “de Groene Weide” Snekerstraat 2 8701 XD Bolsward.
  • Van 10:00h – 10:30h kun je de startkaart ophalen en ontvang je de eerste stempel.
  • Om 10:45h vertrekken wij als één groep naar Leeuwarden. Net als bij de step Elfstedentocht zal er een auto voorop rijden. Een bezem- / materiaalwagen sluit de stoet.
  • De route zal door de volgende plaatsen gaan: Bolsward – Hichtum – Burgwerderhoek – Wommels – Spannum –Winsum – Bayum – Hatsum – Dronrijp – Leeuwarden
  • In een tempo zo rond 15 á 17 kilometer per uur gaan we richting Winsum, waar een controlepost is ingericht. Wij denken hier zo rond 12:00h te zijn.
  • Na een korte onderbreking in Winsum zullen wij onze weg vervolgen naar het glazen huis. Wij denken zo rond 14:00h Leeuwarden binnen te rijden.
  • In Leeuwarden houden wij een stop vlak bij het NS station op de Zuidersingel ter hoogte van het busstation.
  • Daar wordt, afhankelijk van de drukte, bekeken hoe het glazen huis te bereiken. Hoewel onze actie is aangemeld, geeft het geen garantie dat wij op dat tijdstip worden door gelaten.
  • De cheque zal gedoneerd worden, ook al kan het een tijd(je) duren.

Mogelijkheden afdragen bijeengehaald sponsor geld dan wel betaling “stephuur”:

–       Contant bij aankomst in de Groene Weide

–       Over maken op rekening 1079.343.88 t.n.v. Bolswarder Step Vereniging o.v.v. actie SR13 en je naam, zodat we weten dat jij de gene bent die het geld heeft opgehaald dan wel zijn/haar stephuur heeft betaalt (op deze manier graag voor zondag 22 december 20:00 uur)

–       Of via onze actie pagina op de Serious Request site via http://www.kominactie.nl/bsvsteptvoorseriousrequest klik daar op doneer en vermeld eveneens je naam, zodat we weten dat jij de gene bent die het geld heeft opgehaald dan wel zijn/haar stephuur heeft betaalt

“Optie drie is het makkelijkst, het snelst en geeft direct inzicht in de totale opbrengst van de actie.”

Het totaal hiervan zullen wij op de cheque schrijven en deze zal worden aangeboden bij het Glazen Huis.