Categorieën
Nieuws

Step11stedentocht gaat niet door

Maandag 23 maart jl. heeft het kabinet bekend gemaakt dat alle evenementen en samenkomsten tot 1 juni verboden worden. Reden is een aangescherpt beleid om verdere verspreiding van het Corona-virus tegen te gaan.

Met dit verbod is het duidelijk geworden dat de step11stedentocht, gepland voor zondag 31 mei a.s. niet doorgaat.

Dit is de tweede keer in de geschiedenis van de step11stedentocht dat vanwege gezondheidsmaatregelen de tocht niet door kan gaan. In 2001 is vanwege de MKZ-crisis de step11stedentocht afgelast.

Gezondheid is het aller belangrijkste! Zowel voor de deelnemers, onze vrijwilligers als de toeschouwers die op ons prachtig evenement afkomen. Wij staan achter het besluit van de overheid om nu pas op de plaats te houden.

Sinds de tocht van 2001 hebben wij in het reglement opgenomen:

“Het bestuur behoudt zich het recht voor de tocht af te gelasten of vroegtijdig te beëindigen, wanneer weersomstandigheden, calamiteiten, de openbare orde, veiligheid van de deelnemers en publiek of andere zwaarwegende omstandigheden daartoe aanleiding geven. Er bestaat in dat geval geen recht op restitutie van inschrijfgeld of vergoeding van schade en kosten.”

De mondiale crisis waarin wij ons nu bevinden zullen we samen moeten doorstaan. Daarom beraad het bestuur zich op een voorstel om de deelnemers, die een startbewijs voor de tocht van 2020 hebben, tegemoet te komen. Hierover ontvangen de ingeschreven deelnemers nader bericht via de mail.

De step11steden hoort thuis bij het Pinksterweekend in Bolsward en zorgt samen met de mini11steden en de fiets11stedentocht voor veel plezier & vertier in de stad. Wij hopen van harte jullie volgend jaar in goede gezondheid te treffen als deelnemer of bezoeker aan een van deze mooie evenementen.