Route

Route beschrijving Step Elfstedentocht 19 mei 2024

Provinsje Fryslân besluit, nr. 01640388

Start Bargefenne Bolsward 00.00 uur. Na de start gaan de steppers onder begeleiding tot Dokkum

Witmarsum 6 km.

Harlingen 20 km.

Franeker * 35 km.

Hallum * 60 km.

Dokkum 75 km – Tijdcontrole 06.00 tot 06.30 uur

Birdaard 83 km.

Barthlehiem 87 km.

Leeuwarden 100 km.

Dronrijp 110 km.

Bayum 114 km.

Kubaard 122 km.

Burgwerderhoek 127 km.

Bolsward 131 km – Tijdcontrole 10.30 tot 12.00 uur

Nijland 135 km.

Sneek 140 km.

IJlst 144 km.

Hommerts 148 km.

Spannenburg 160 km.

Sloten 166 km.

Balk 173 km.

Oudemirdum 182 km – Tijdcontrole 14.30 tot 16.00 uur

Stavoren 195 km.

Hindeloopen 208 km.

Workum 218 km.

Bolsward 230 km – Finish tot 21.00 uur

* Bij Franeker en Hallum is een korte pauze.

De route wordt d.m.v. gele pijlen op het wegdek aangegeven! Onderweg kan er een geheime controle plaatsvinden! De route van de step Elfstedentocht is dezelfde als die van de fiets Elfstedentocht. Voor een gedetailleerde beschrijving verwijzen wij u naar de website van de fiets Elfstedentocht: www.11steden.nl

Er zijn voor de steppers echter twee wijzigingen in de route.

De eerste wijziging is in Leeuwarden. Vanaf het Lekkumerland gaat de route rechtstreeks naar het Europaplein waar de steppers ter hoogte van de R.K. begraafplaats een stempel krijgen.

De tweede wijziging is in Sneek. Na het stempelen bij het gemeentehuis gaan de steppers richting het station (dus niet langs de waterpoort) om vervolgens links af te slaan richting Ijlst.