Verhuurvoorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing en bindend op onze overeenkomst tot het verhuren van een autoped.
 2. Bij stepverhuur dient de huurder minimaal 16 jaar te zijn.
 3. De standaard huurperiode geldt vanaf 1 januari tot en met het rijden van de step Elfstedentocht van het jaar dat deze georganiseerd wordt.
 4. De huur prijs voor de standaard huurperiode bedraagt 70 euro, ongeacht wanneer de step wordt afgehaald.
 5. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen geschiedt de verhuur van de autoped uitsluitend op  gepaste contante basis.
 6. De huurder dient de gehuurde autoped na afloop van de tocht aan ons te retourneren.
 7. Indien de gehuurde autoped niet binnen de overeengekomen termijn geretourneerd wordt, hebben wij het recht kosten door te berekenen tot het moment dat de autoped alsnog geretourneerd worden.
 8. De huurperiode eindigt, nadat een lid van de organisatie de gehuurde autoped heeft ingenomen, d.m.v. inspectie en akkoord bevinding door het ondertekenen van een retourbon / huurcontract of stempelkaart aan het einde van de tocht.
 9. De gehuurde autoped onbeheerd afmelden en achterlaten bij de finish, wordt niet geaccepteerd als einde huurperiode.
 10. Het afleveren en/of ophalen van de verhuurde autoped dient per mail aan ons kenbaar gemaakt te worden.
 11. De autoped dient direct bij ontvangst door de huurder te worden gecontroleerd.
 12. Huurder dient de gehuurde autoped in dezelfde staat terug te bezorgen, als waarin hij deze heeft ontvangen, dat wil zeggen, goed onderhouden behoudens normale slijtage.
 13. Op de gehuurde steps mag nooit gesprongen of gestunt worden.
 14. Huurder is verplicht elke schade en/of elk gebrek aan het gehuurde aan ons te melden. Uitzondering hierop zijn lekke banden, dezen dienen door de huurder zelf vervangen te worden.
 15. Bij aantoonbare schade veroorzaakt door de huurder aan de verhuurde autoped worden de kosten voor herstel doorberekend aan de huurder.
 16. Het is huurder niet toegestaan veranderingen aan het gehuurde aan te brengen.
 17. Het plaatsen van sidebars en/of ossenkopstuur is toegestaan.
 18. Indien buiten de schuld van de huurder schade (hieronder vallen geen lekke banden) aan het gehuurde materiaal is ontstaan, heeft hij recht op vervanging door gelijkwaardig materiaal gedurende de verdere looptijd van de overeenkomst.
 19. Indien het gehuurde gedurende de looptijd van de overeenkomst, door wat voor oorzaak ook, verloren gaat of uit de macht van de huurder geraakt, dient de huurder ons daarvan direct op de hoogte te stellen en is hij verplicht de kosten te vergoeden.
 20. Een huurovereenkomst kan steeds met onmiddellijke ingang worden beƫindigd door retournering van het gehuurde.