Inschrijven 2020

Onze vereniging heeft geen geautomatiseerde verwerking van de inschrijvingen. Het kan dus voorkomen dat u enkele dagen moet wachten op een antwoord van ons. Met name in de eerste week dat de inschrijving van start gaat zal dit voor kunnen komen. Hiervoor vragen wij u begrip.

De voorinschrijving

Voor de voorinschrijving komen in aanmerking: Deelnemers die vijf maal of vaker de Elfstedentocht hebben uit gestept, waarvan tenminste eenmaal in de jaren 2016, 2017, 2018 of 2019. Deelnemers die gebruik mogen maken van de voorinschrijving ontvangen in november een uitnodiging via de mail om zichzelf op te geven. De voorinschrijving loopt van 1 december t/m 14 december 2019.

De vrije inschrijving

Na de voorinschrijving volgt de vrije inschrijving. Deelnemers kunnen zich individueel  tussen 1 en 8 januari 2020 opgeven door een e-mail te sturen naar: opgave.step11steden@gmail.com

Het niet meer mogelijk om meerdere personen in een mail op te geven.

Geef als onderwerp van de e-mail: “Opgave 35e step Elfstedentocht”
In de e-mail dienen de volgende gegevens te staan:

Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Geboortedatum:
Telefoonnummer:
e-mailadres:
Aantal uitgereden tochten tot 2020:
Stephuur: Ja  /  Nee

Alleen volledig ingevulde opgaven worden door ons in behandeling genomen.

Bij meer aanmeldingen (inclusief voorinschrijving) dan beschikbare startkaarten, zal er onder de vrije inschrijvers geloot worden. Voor de loting maakt het tijdstip waarop je je hebt ingeschreven niet uit. De volgorde van binnenkomst van je aanvraag is dus niet bepalend. Het is daarom niet per sé nodig om direct op 1 januari in te schrijven.

  • De kosten voor een startkaart zijn €30,00 per stuk
  • Na inschrijving zult u verdere informatie aangaande de betaling ontvangen op het door u aangegeven e-mailadres.

Herinnering Deelnemers die de tocht hebben volbracht ontvangen een herinnering. Bij het voor de 10e en 25e keer volbrengen van de step Elfstedentocht wordt er ook een “speciale” herinnering uitgereikt.

Voor de telling van het aantal door ons geregistreerde tochten geldt dat tussen 2 uitgereden tochten een periode van maximaal 5 jaar van geen deelname/uitrijden is toegestaan.Bij verschil van mening over het aantal uitgereden tochten dient u de op uw naam gestelde kaarten aan het bestuur te kunnen tonen.