Inschrijven 2019

Onze vereniging heeft geen geautomatiseerde verwerking van de inschrijvingen. Het kan dus voorkomen dat u enkele dagen moet wachten op een antwoord van ons. Met name in de eerste week dat de inschrijving van start gaat zal dit voor kunnen komen. Hiervoor vragen wij u begrip.

De voorinschrijving

Voor de voorinschrijving komen in aanmerking: Deelnemers die vijf maal of vaker de Elfstedentocht hebben uit gestept, waarvan tenminste eenmaal in de jaren 2015, 2016, 2017 of 2018. Deelnemers die gebruik mogen maken van de voorinschrijving ontvangen in november een uitnodiging via de mail om zichzelf op te geven. De voorinschrijving loopt van 1 december t/m 31 december.

De vrije inschrijving

Na de voorinschrijving volgt de vrije inschrijving. Deelnemers kunnen zichzelf vanaf 1 januari opgeven door een e-mail te sturen naar stepelfsteden@gmail.com
Geef als onderwerp van de e-mail: “Opgave 34e step Elfstedentocht”
In de e-mail dienen de volgende gegevens te staan:

Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Geboortedatum:
Telefoonnummer:
e-mailadres:
Aantal uitgereden tochten tot 2019:
Stephuur: Ja  /  Nee

Per mail mogen maximaal 5 personen worden opgegeven.

Alleen volledig ingevulde opgaven worden door ons in behandeling genomen. Bij opgave van meerdere personen in een mail dienen alle afzonderlijke gegevens te worden ingevuld.

De vrije inschrijving sluit zodra het maximum aantal deelnemers van 250 is bereikt.

  • De kosten voor een startkaart zijn €30,00 per stuk
  • Na inschrijving zult u verdere informatie aangaande de betaling ontvangen op het door u aangegeven e-mailadres.

Herinnering Deelnemers die de tocht hebben volbracht ontvangen een herinnering. Bij het voor de 10e en 25e keer volbrengen van de step Elfstedentocht wordt er ook een “speciale” herinnering uitgereikt.

Voor de telling van het aantal door ons geregistreerde tochten geldt dat tussen 2 uitgereden tochten een periode van maximaal 5 jaar van geen deelname/uitrijden is toegestaan.Bij verschil van mening over het aantal uitgereden tochten dient u de op uw naam gestelde kaarten aan het bestuur te kunnen tonen.