Categorieën
Nieuws

Corona-virus

Maandag 16 maart j.l. heeft het kabinet ingrijpende maatregelen genomen om verder verspreiding van het Corona-virus te voorkomen. Die maatregelen gelden vooralsnog tot 6 april a.s..

Onder de steppers leidt dat misschien wel tot de vraag: ‘gaat de step11stedentocht op 31 mei a.s. wel door?’

Net als het bestuur van de fiets11steden zien ook wij nu nog geen aanleiding om de tocht op dit moment af te lassen en gaan de voorbereidingen vooralsnog door. We houden de berichtgeving omtrent het corona-virus nauwlettend in de gaten.

Uiteraard volgen wij de maatregelen op die de overheid van ons vraagt. Als het niet verantwoord is om de tocht te organiseren dan zullen dat ook niet doen. Wij zullen, als dat speelt, daar op tijd mededeling van doen. Volg de berichtgeving op deze site en op social media.